Firma geologiczna w Koszalinie

Witamy Państwa serdecznie na naszej stronie internetowej. Zajmujemy się geotechniką, hydrogeologią oraz szeroko pojętą geologią. Dla klientów wykonujemy badania geologiczne oraz badania geotechniczne, gwarantując przy tym terminową realizację każdego zlecenia oraz fachowe doradztwo. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym profilem prowadzonej przez nas działalności oraz nawiązania stałej współpracy!

Zatrudniani przez nas geolodzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy są w stanie sprostać każdemu zleceniu. Posiadamy wszelkie uprawnienia do dozorowania i przeprowadzania badań geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych. Nasza firma opracowuje dla klientów zagadnienia związane ze stosunkami gruntowo-wodnymi w podłożu. Na ich podstawie możemy określić warunki geologiczne oraz ich wpływ na przyszłe inwestycje.

Oferta usług geologicznych

geologia inżynierska• Badamy grunt i wodę, wykrywając metale ciężkie, fenole, detergenty, pestycydy i substancje ropopochodne.
• Przeprowadzamy badania geotechniczne gruntów, aby ustalić parametry gruntów i obliczyć posadowienia fundamentów. W tym celu wykonujemy wiercenia małośrednicowe, wykopy oraz odkrywki fundamentowe.
• Pobieramy fragmenty gruntów oraz próbki wody do badań
• Wykonujemy opracowania ekofizjograficzne.
• Badamy zagęszczenie gruntu, nasypów budowlanych i podsypek fundamentowych
• Przygotowujemy dokumentację geologiczną i geotechniczną

Klientom proponujemy również usługi geologiczne, takie jak monitoring wód podziemnych i gruntów na zlecenie.
Nasza firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu budowy domów i robót ziemnych. Zajmujemy się wierceniami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi. Na zlecenie klienta wiercimy studnie, wykonujemy również wiercenia nietypowe.

Badania geologiczne

Jedną z naszych usług są także badania geologiczne i geotechniczne. Ich wyniki stanowią plany sytuacyjne, wykresu oraz karty otworów z omówieniami gruntów i przekrojami geotechnicznymi.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Wszelkie dane znajdą Państwo w zakładce kontaktowej. Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, która gwarantuje usługi na najwyższym poziomie oraz terminową realizację każdego zlecenia. Zapraszamy!